Anki är marknadsekonom med inriktning på internationell handel. Hon kommer närmast från en tjänst som konsult på New Republic, en byrå som ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag och organisationer som vill stärka sina relationer med omvärlden. Under 10 år var hon Public Affairs och hållbarhetschef på HR-företaget Randstad. Hon har även arbetat på stiftelsen Kvinnoforum och på Migrationsverket. Hon har erfarenhet från flertalet regeringsutredningar och förtroendeuppdrag. Hon har varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby, vice ordförande i Fredrika Bremer Förbundet, styrelseledamot i CSR Sweden och i Centerkvinnornas förbundsstyrelse.

Elken är en av de tidiga pionjärerna som fokuserade på social hållbarhet inom näringslivet. Hon har varit med i styrgruppen i UUA-projektet som 2018 startade med medfinansiering av Europeiska Socialfonden och som nu övergått i UUA-föreningen.

– Föreningen UUA är ett unikt tvärsektoriellt lärandeforum med ett mycket viktigt uppdrag. Jag är väldigt glad över att få vara med att utveckla föreningen och hoppas att kunna bidra till att fler medlemmar ska få möjlighet att vara med och bidra till ett mer hållbart arbetsliv för fler.  Idén som föreningen bär om ett Universellt Utformat Arbetsliv är oslagbar och helt nödvändig för att hantera de stora utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden och som Agenda 2030 identifierar, säger Anki Elken.

– Elken har en gedigen erfarenhet och kunnande inom UUA-föreningens fokusområden. I tidigare ledargärningar har hon visat ett tydligt och ihållande engagemang för en hållbar arbetsmarknad där alla människor inkluderas och där lika rätt och värde respekteras. Jag är glad att kunna välkomna Anki tillbaka till UUA-arenan och jag ser att hon kommer att tillföra stort kunnande och viktigt nätverk när vi nu ska utveckla föreningen, säger Peter Munck af Rosenschöld, styrelseordförande i UUA-föreningen.

Anki Elken tillträdde sin tjänst den 14:e februari.