Nyheter

Forskning: Så blir design en förändrande kraft

december 13, 2021

Design kan användas strategiskt för att skapa inkluderande miljöer, även inom arbetslivet. Åsa Wikberg Nilsson, docent i design vid Luleå Tekniska Universitet, berättar om … Läs mer

Forskning: Kunskap om psykisk sjukdom kan gynna alla

december 8, 2021

Chefer behöver mer utbildning om vanlig psykisk sjukdom, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Utbildning spelar nämligen roll för åtgärderna. ”Kunskapen kan i sin … Läs mer

Forskning: Så kommer allas kompetens till sin rätt

december 2, 2021

Tid för reflektion, relationell klokskap och ett lyssnande ledarskap. Det är några förutsättningar för att en arbetsplats ska kunna bli inkluderande, enligt Karin Berglund, … Läs mer

Professor i hbtq: Ny metod för inkludering

november 25, 2021

Hbtq-personers arbetsmiljö är sämre än andras, visar forskning. För att komma åt problemet har Jojanneke van der Toorn, professor i hbtq-frågor i Nederländerna, tillsammans … Läs mer

Lyfter affärsnyttan med inkludering

november 3, 2021

Urban Björn, fd chef på Swedbank, vill att fler arbetsgivare ska få upp ögonen för fördelarna med inkludering. Mer affärsnytta, bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling, … Läs mer

Inkluderande arbetsliv – framtidssäkra er organisation. 16 nov 2021

september 30, 2021

Tisdag 16 november arrangerar UUA – Universell Utformning av arbetsplatser höstens viktigaste konferens för alla som arbetar för ett universellt arbetsliv, där mångfald och … Läs mer