Personuppgiftspolicy

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, epost-adresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier. De uppgifter vi behandlar är i första hand sådana som du själv lämnar till exempel i samband med din medlemsansökan, anmälan till utbildningar och event och dylikt. Syftet för UUA är att kunna följa upp våra verksamheter, hålla kontakt med medlemmar, vänner och kunder samt utveckla våra digitala tjänster.

Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilka sammanhang?
Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en konferens eller ett annat arrangemang. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vi samlar vi in mejladresser till prenumeranter av våra nyhetsbrev. Vi skickar bara ut till dig som aktivt samtyckt att få nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka en länk i slutet av nyhetsbrevet.

UUA samlar namn, e-post, telefonnummer till kunder i samband med att affärsavtal upprättas.

UUA samlar namn, e-post, telefonnummer, yrkesroll till potentiella kunder. Denna insamling kan ske via e-post, telefon, fysiska möten eller via sociala media.

Vid besök av vår webbplats samlar vi uppgifter om exempelvis enhet, operativsystem och unika identifierare. Uppgifterna kan kombineras med andra uppgifter som vi har samlat in. Vi använder också kakor för att förbättra användarupplevelsen.

UUA sparar inte IP-nummer.

Hur behandlar vi dina uppgifter?
Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, samarrangerar utbildningar, event och medlemsaktiviteter eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.  Insamlade uppgifter säljs inte vidare.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen info@uua.se.

Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi gör en årlig genomgång av de person- och kontaktuppgifter vi samlar in och raderar information som inte längre bedöms vara nödvändig.