Ingången till
morgondagens
arbetsplats.

En plats där människor och organisationer kan nå sin fulla potential. En plats för nya idéer, en plats för fler – och för framtiden. En bättre plats, helt enkelt.

uua-start
uua-genre-38

Föreningen UUA

Föreningen UUA riktar sig till organisationer från privat, offentlig och idéburen sektor, företag och egenföretagare. De företag och organisationer som är grundare och medlemmar i styrelsen är Akademikerförbundet SSR, CSR Sweden, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, Fremia, Randstad, Sveriges Företagshälsor och Vasakronan. Bli medlem i UUA - påverka och utvecklas tillsammans med oss.

komplex-digital-miljo

Är ditt arbetsliv universellt? Testa här!

Ta tempen på hur universell din arbetsplats är. Få tips på sätt att tänka längre och få ut mer! Testet tar några minuter att göra och bjuder på insikter och aha-upplevelser. Vad hade du inte tänkt på innan?

Nyheter

Forskning: Bejaka olikheter – då trivs alla bättre

december 22, 2021

Individanpassa ledarskapet, då blir arbetsmiljön mer inkluderande för alla. Delfin-modellen är ett sätt att nå dit, enligt Stefan Tengblad, professor i HRM (Human Resource Management) vid Göteborgs universitet. Delfin-modellen handlar om ett ledarskap med följande i fokus: att delegera, följa upp och individanpassa. Genom att arbeta … Läs mer

Forskning: Så blir design en förändrande kraft

december 13, 2021

Design kan användas strategiskt för att skapa inkluderande miljöer, även inom arbetslivet. Åsa Wikberg Nilsson, docent i design vid Luleå Tekniska Universitet, berättar om metoderna som fungerar. Genom att gå igenom hur arbetsplatsen ser ut, både vad gäller den fysiska miljön och till exempel visuell kommunikation … Läs mer

Forskning: Kunskap om psykisk sjukdom kan gynna alla

december 8, 2021

Chefer behöver mer utbildning om vanlig psykisk sjukdom, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Utbildning spelar nämligen roll för åtgärderna. ”Kunskapen kan i sin tur gynna alla på arbetsplatsen”, säger Monica Bertilsson, lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet. Vanliga psykiska sjukdomar, som depression, ångest och utmattning, … Läs mer

Läs mer om UUA

Universell Utformning av Arbetsplatser är en ny modell som bygger vidare på kunskap från flera forskningsfält. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning.

uua-utbildning-19