Konsulttjänster

Behöver er organisation stöd i ert utvecklingsarbete? Föreningen UUA har ett nätverk av konsulter som besitter en gedigen kunskap om Universell Utformning av Arbetsplatser och spetskompetens inom UUA-processens delområden.

Kundunika lösningar

Vi kan stödja er i att göra en behovsinventering utifrån er specifika situation och de mål ni vill uppnå för att göra er arbetsplats universellt utformad. Vi kan genomföra såväl korta utbildningsinsatser som rådgivningsstöd under en längre process.

Konsulttjänster kan omfatta: (pris enligt offert)

 • Utbildning på er arbetsplats
 • Föreläsningar
 • Rådgivning
 • Chefshandledning
 • Översyn av processer och arbetsformer
 • Workshop på arbetsplatsen

Flera av konsulterna kan ni också möta i våra öppna utbildningar (se förteckning)

 

Våra konsulter och erbjudanden

(Se kontaktuppgifter nedan)

05projektgruppen_uua-20210823

Systematisk likabehandling och hållbar arbetshälsa – Lena Lehmann

Lena förmedlar kunskap, vägledning och leder förändringsprocesser avseende hur organisationer genom universell utformning skapar förutsättningar för likabehandling och hållbar arbetshälsa.

 • Ta din organisations arbetsmiljöarbetet till en ny nivå och inkludera UUA i den systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Förnya din arbetsmiljöutbildning genom UUA

Lena är organisationskonsult, fysioterapeut och har en magisterutbildning i ergonomi inom MTO. (Människa Teknik Organisation KTH) samt projektedarutbildning.

Processledning och målplanering – Gunnar Villevinge

Gunnar leder förändringsprocesser, som skapar delaktighet och engagemang, förutsättningar för att utveckla en universell utformning av arbetsplatsen.

 • Sätt tydliga mål och utveckla er organisation i riktning mot det nya normala.
 • Använd er av ett processtöd som ger råd och hjälper er checka av att ni är på rätt väg.
 • Gör mångfald och inkludering till organisationens utvecklingskraft.

Gunnar är projekt- och organisationskonsult, med mångårig erfarenhet av projektledning och utvärdering. Gunnar är utbildad lärare och har även utbildning i utvärdering och LFA-metoden (Logical Framework Approach).

8fqn4sjp

Lena Lehmann

Organisationskonsult, fysioterapeut med magisterutbildning i ergonomi inom MTO. (Människa Teknik Organisation KTH)
lena@lenalehmann.se
Telefon: 070-8108716

bnku-dvx

Gunnar Villevinge

Processledning och målplanering
gunnarvillevinge@gmail.com
Telefon: 070-8805866