Självskattningstest

Är ditt arbetsliv universellt? Ta tempen på hur universell din arbetsplats är. Få tips på sätt att tänka längre och få ut mer! Testet tar några minuter att göra och bjuder på insikter och aha-upplevelser. Vad hade du inte tänkt på innan?

Vi är ingången till morgondagens arbetsplats.
En plats där människor och organisationer kan nå sin fulla potential.
En plats för nya idéer, en plats för fler – och för framtiden.
En bättre plats, helt enkelt.

Du kommer att få reflektera över nuläget på din arbetsplats och lära dig mer om UUA.
Frågorna utgår från de fem perspektiven i UUA:

  • Fysisk utformning
  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Social arbetsmiljö
  • Organisation och ledning
  • Digitalisering

Testet tar cirka 10 minuter att göra, du kan pausa och återuppta testet vid ett senare tillfälle.

Illustrationen kommer från den del av testet som handlar om digital miljö.
Har ni en komplex digital miljö som skapar mycket stress? Eller en anpassad digital miljö som möter era behov?

sjalvskattningtest