Utbildning

Vi erbjuder flera olika utbildningar på färden mot Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Lär känna UUA genom en webbutbildning under en halvdag eller lär dig UUA-processen under en heldagskurs. För er som är redo att leda ett förändringsarbete på er arbetsplats finns våra chefs- och coachutbildningar.

Vi vill skapa ett attraktivt arbetsliv och arbetsplatser som speglar vårt samhälle. Detta innebär att människor med rätt kompetens inte lämnas utanför arbetsmarknaden. Den universellt utformade arbetsplatsen (UUA) skapar verksamheter som är tillgängliga och välkomnande för olika människor och ser människors olikheter som en framgångsfaktor. Forskning visar att arbetsgrupper som präglas av mångfald är bättre på kreativitet, problemlösning, att hantera risker och skapa hållbar lönsamhet och verksamhetsnytta.

Vill du veta mer och lära dig hur? 
Föreningen UUA erbjuder flera olika utbildningsinsatser för att bidra i utvecklingen av Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA på din arbetsplats.
Samtliga utbildningar erbjuds tills vidare digitalt.  Utbildningarna genomförs i någon av plattformarna Teams eller Zoom.

Våra utbildningar

  • Introduktion UUA – halvdagsutbildning
  • Grundprocess UUA – heldagsutbildning
  • UUA-Coach- och konsultutbildning – Tvådagars utbildning med skapande av egen handlingsplan
  • Chefsutbildning – halvdagsprocess för medvetna chefer
  • Diversity & Inclusion Talks – Peer Exchange
    Bli ett framgångsföretag i mångfald, inkludering och UUA

Anmäl ditt intresse för utbildning i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

utbildning

Intresseanmälan för utbildningar

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Jag/vi är intresserad av följande utbildningar
Godkänn
uua-utbildning-40

Lär känna UUA

Universell Utformning av Arbetsplatser handlar om att göra det möjligt för företag och organisationer vara tillgängliga och välkomnande för olika människor och människors olikheter.

uua-utbildning-19 (1)

Våra utbildningar

Vi erbjuder flera olika utbildningar på färden mot Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Lär känna grunderna i UUA under en digital halvdagsutbildning.

webbutbildning

Webbutbildningar

En bättre plats för alla. Kom igång med universell utformning av arbetsplatser. Börja med att välja en kurs.