Diversity & Inclusion Talks – Peer Exchange

Diversity & Inclusion Talks – Peer Exchange. Bli ett framgångsföretag i mångfald, inkludering och UUA. En uppskattat verksamhet där företag och organisationer möts för att lära och inspireras av varandra i grupper av liknande bolag, eller tillsammans utforska UUA i en utvecklingslabb.

uua-genre-13

Forskningen är enig kring nyttan och lönsamheten med mångfald och inkludering. Men hur går det till i praktiken? Vilka utmaningar finns, vilka metoder, vilka är framgångsfaktorerna?

Vill du och ert företag bli ett framgångsföretag på området? Delta i en nätverksgrupp tillsammans med fyra-fem andra företag och utmana varandra.

Syftet är att nå längre genom att bli inspirerad av andra. Två-tre personer från varje företag deltar. Det blir alltså en fast grupp om ca 10-15 personer. Alla delar med sig av sina erfarenheter och metoder.

Varje tillfälle är 2-2,5 h. Totalt är det ca fem träffar + uppstartmöte + avslutningsmöte, en träff/månad. Inledningsvis under tidig vår kommer möten ske i digital form. Gruppen bestämmer därefter om möten sker fysiskt, digitalt eller i hybridform. Vid varje möte har ett av företagen som är med huvudansvar, berättar om sitt arbete på området och inleder samtal, övningar m m.

Pris för deltagande i en nätverksgrupp: 8 000 per person 1 och 2, tillkommande personer (max totalt 4 st) 4 000/person

Allt det här får du:

UUA ser till att vi hittar gemensamma datum för gruppens möten

UUA faciliterar alla möten

UUA håller i uppstartmöte och avslutningsmöte

Du får en grundinformation om vad UUA är och hur du kan ta det vidare

UUA sätter upp en gemensam digital arbetsyta där gruppen kan samla och dela dokument.

UUA samlar dokumentation och håller i avslutningsmöte där vi gemensamt summerar lärdomar och bestämmer former för fortsatt utveckling.

UUA är ditt stöd i processen. Om du behöver vägledning under tiden kan du vända dig till UUA:s facilitator.

Ange i anmälan om du är intresserad av att möta företag som liknar ditt eget i storlek eller en bredare mix.

Tillfällen med Inclusion Talks-grupper startar under 2023 (varje nätverksstart sker när 4-5 företag har anmält intresse):

Välkommen med din anmälan i formuläret nedan!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Välj startdatum
Som medlem i Föreningen UUA får du 10% rabatt på kursavgiften.
Godkänn