2791381-desk-lamp

Kunskap för framgångsrik inkludering – ny forskningsrapport

UUA presenterar en ny kunskapssammanställning av Universell Utformning av Arbetsplatser, där fem forskare medverkar med nyskrivna texter. Ur fem olika perspektiv och forskningsfält närmar de sig frågan om inkludering i arbetslivet, och diskuterar vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, baserat på vetenskap.

Se sändning från den 20 januari

Läs rapporten här

Följande fem forskare medverkar med artiklar i Kunskapssammanställning 2.0

Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare Certec, Lunds tekniska högskola, beskriver Universell utformnings-perspektivets bakgrund och utveckling i Sverige och fördjupar sig i tre nyckelord för UUA: flexibilitet, proaktivitet och intersektionalitet. Alla dessa är nödvändiga för den ”kulturomdaning” som behövs för att tänka nytt om kopplingarna mellan jämlikhet, mångfald och design.

Åsa Wikberg-Nilsson, docent i design vid Luleå Tekniska Universitet, tar steget vidare till det praktiska arbetet på arbetsplatsen. Hon visar och diskuterar vilka systemnivåer vi behöver ta hänsyn till för att få en fungerande inkludering, som exempelvis visuell kommunikation, fysiska ting, tjänster, samt övergripande normer och värderingar.

Karin Berglund, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, närmar sig samma område från ett organisationssociologiskt perspektiv och diskuterar situationsspecifik relationell klokskap som förutsättning för en inkluderande arbetsmiljö. Hon problematiserar också hinder som står i vägen för den relationella klokskapen i dagens arbetsliv.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet, lyfter ledarskapsperspektivet och diskuterar vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma en mer inkluderande miljö på våra arbetsplatser i en föränderlig tid som under och efter pandemin. Han utgår från ”Delfin”-modellen, som handlar om att delegera, följa upp och individanpassa.

Katarina Gospic, hjärnforskare, författare och föreläsare, (medverkar i rapporten men ej i seminariet) diskuterar hur den allt snabbare digitaliseringen kan hjälpa oss med inkludering, om vi bara använder oss av tekniken på rätt sätt. Och hur ska vi tänka universell utformning utifrån vad våra hjärnor mäktar med?

Redaktör: Enikö Arnell-Szurkos, vetenskaps- och arbetslivsjournalist.

Föreningen UUAs forskarnätverk
Är du forskare inom området och önskar delta i ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte inom området? Välkommen med en intresseanmälan:

Inlagd i kategori: