Välkommen till UUA WorkPlace – en IT plattform för samarbete

UUA-föreningen växer och bygger just nu en interaktiv, engagerande och värdeskapande gemenskap för medlemmar, forskare, offentliga aktörer och en bredd av vänner från civilsamhället över hela landet. Vårt gemensamma syfte och mål är att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom att sprida kunskap om hur vi får fler Universellt Utformade Arbetsplatser. Vi är en … Läs mer

Utblick: Sverige har mycket att lära av Europa

Runt om i Europa görs många satsningar på ett mer inkluderande arbetsliv. Kenneth Abrahamsson, adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet med lång erfarenhet av omvärldsanalyser, har spanat in hur UUA som modell passar in i Europa. – Det finns många möjliga nätverk att samarbeta med, säger han. Kenneth Abrahamsson, forskare och senior rådgivare, … Läs mer

Anki Elken ny generalsekreterare för Föreningen Universell utformning av arbetsplatser

Föreningen Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA är en ideell förening som har till ändamål att verka för ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar, olikheter värdesätts och balans skapas mellan nytta för arbetsgivare och individers rätt.  UUA samlar individer, organisationer och företag i arbetet för ett bättre och starkare … Läs mer

Peter Munck af Rosenschöld: Leder ny UUA-förening

För Peter Munck af Rosenschöld, VD för Sveriges företagshälsor, var det självklart att börja jobba med Universell utformning av arbetsplatser när tillfället gavs. Nu är han ordförande för den nya UUA-föreningen. Det började med ett samtal i Almedalen. Året var 2016 och en rad olika aktörer hade samlats för att diskutera vägar för samarbete kring … Läs mer

Vasakronan: ”UUA bra för affärerna”

Vasakronan utformar sina arbetsplatser universellt – och inte bara den fysiska miljön. UUA-arbetet sträcker sig genom ledarskapet även till social arbetsmiljö och digitalisering. – Våra kunder är intresserade av det här också, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan. När Vasakronans huvudkontor skulle flytta för tre år sedan ville ledningen för Sveriges största fastighetsbolag göra rätt … Läs mer

Kunskap för framgångsrik inkludering – ny forskningsrapport

UUA presenterar en ny kunskapssammanställning av Universell Utformning av Arbetsplatser, där fem forskare medverkar med nyskrivna texter. Ur fem olika perspektiv och forskningsfält närmar de sig frågan om inkludering i arbetslivet, och diskuterar vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, baserat på vetenskap. Se sändning från den 20 januari Läs rapporten här Följande fem forskare … Läs mer

Forskning: Ta hänsyn till hjärnan på arbetsplatsen

Sju saker online samtidigt – det är vad våra hjärnor maximalt klarar av. Hur ska vi då digitalisera så att våra arbetsplatser passar alla? Det har Katarina Gospic, hjärnforskare och författare, svaret på. Testa, testa, testa! säger Katarina Gospic med eftertryck. När ett nytt digitalt system ska införas på en arbetsplats är det viktigt att … Läs mer

Kunskap för framgångsrik inkludering – ny forskningsrapport

UUA presenterar en ny kunskapssammanställning av Universell Utformning av Arbetsplatser, där fem forskare medverkar med nyskrivna texter. Ur fem olika perspektiv och forskningsfält närmar de sig frågan om inkludering i arbetslivet, och diskuterar vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, baserat på vetenskap. Se sändningen från den 20 januari Konferensen kan ses textad genom att … Läs mer

Forskning: Låt konkreta situationer visa vägen

Konkreta situationer kan visa vad som hindrar delaktighet på arbetsplatsen. Dessa hinder behöver jobbas bort och UUA har verktygen som krävs, enligt Per-Olof Hedvall, forskare vid Lunds universitet. Situationer i vardagen är viktiga. I dessa blir det tydligt vad som hindrar vissa personer från att delta på lika villkor i samhället eller arbetslivet, förklarar Per-Olof … Läs mer

Forskning: Bejaka olikheter – då trivs alla bättre

Individanpassa ledarskapet, då blir arbetsmiljön mer inkluderande för alla. Delfin-modellen är ett sätt att nå dit, enligt Stefan Tengblad, professor i HRM (Human Resource Management) vid Göteborgs universitet. Delfin-modellen handlar om ett ledarskap med följande i fokus: att delegera, följa upp och individanpassa. Genom att arbeta så blir arbetsplatsen mer inkluderande för alla, och olika … Läs mer