workplace

Välkommen till UUA WorkPlace – en IT plattform för samarbete

UUA-föreningen växer och bygger just nu en interaktiv, engagerande och värdeskapande gemenskap för medlemmar, forskare, offentliga aktörer och en bredd av vänner från civilsamhället över hela landet. Vårt gemensamma syfte och mål är att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom att sprida kunskap om hur vi får fler Universellt Utformade Arbetsplatser.

Vi är en ideell organisation som vill utveckla en folkrörelse för att ta itu med angelägna utmaningar på arbetsmarknaden. Med hjälp av WorkPlace kan vi utveckla en effektiv infrastruktur där vi delar goda arbetssätt, forskning, idéer och samarbetar på bred front med varandra.

För att delta i arbetet på plattformen på WorkPlace, välkommen att skicka en intresseanmälan till: generalsekreterare@uua.se

Inlagd i kategori: